Sản Phẩm
Chăn nuôi
Thủy sản
Nguyên liệu vi sinh
Gia công TPBVSK
Dược phẩm và TPBVSK
Xử lý môi trường
TIN TỨC

Nhà máy GMP là một trong những tiền đề để BCC đặt chân vào thị trường sản xuất và kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe, tiến gần hơn tới mục tiêu đưa những sản phẩm chất lượng tới tận tay người tiêu dùng Việt Nam

Công ty cổ phần Công nghệ Hóa sinh Việt Nam (BCC) là một trong 9 đơn vị duy nhất nhận được tài trợ của Ngân hàng Thế Giới (World Bank) khi tham gia Dự án Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo (First).