Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

Công ty Cổ phần Công nghệ Hóa sinh Việt Nam

Đ/c: Khu Công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội

1: Mô tả công việc:

- Tổ chức và điều hành hoạt động của phòng Tài chính Kế toán.
- Kiểm soát chặt chẽ tính pháp lý của tất cả các chứng từ trong hoạt động Tài chính theo đúng quy định quy chế Công ty;
- Chỉ đạo kiểm tra kiểm soát các nghiệp vụ kế toán phát sinh...