Xử lý và cải thiện môi trường

Phân hủy khí độc cấp tốc, hiệu quả, ngăn ngừa tình trạng stress trên tôm, cá từ đó giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh nguy hi...
Làm trong nước trong ao nuôi tôm, cá, không ảnh hướng đến sự phảm triển của vi sinh vật trong ao  
Cấp cứu tôm, cá bị thiếu oxy, xử lý nhanh màu nước trong ao