Xử lý và cải thiện môi trường

Thành phần: Chiết suất Yucca Schidigera (Saponin 8%): 500g. Công dụng:
Thành phần:  Aluminum- Hy droxychloride 50-60% Công dụng: - Chế phẩm Super- PAC có tác dụng làm trong sạch môi trường.
Thành phần:  Hydrogen peroxide 50%. Công dụng: