Thảo dược phòng trị bệnh

Thành phần: - Allycin - Allycetoin I&II -  Men: Allynin - Axit:  nicotinic - Các hợp chất tinh dầu chứa sulfur và po...
Thành phần: - Cellulase: 200UI/g; Protease: 200UI/g; Amylase: 200UI/g; - Vitamin B1: 1g; Vitamin B3: 1g; Vitamin B6: 1g.
Thành phần: - Cà gai leo: 50g;  Sorbitol: 100g - Các thành phần khác (1 lít): Beta Glucan, MOS, Methionine, Choline, ......