Tăng cường miễn dịch

Với thành phần chính là Beta glucan giúp tăng cường miễn dịch