Tăng cường miễn dịch

Thành phần: - Betaglucan (min): 30.000mg/lít;                               - Lysine (min):       10.000mg/lít;