Tuyển dụng

1. Nhân viên kinh doanh:

 - LĨNH VỰC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN: 30 người;

 - LĨNH VỰC THỨC ĂN BỔ SUNG CHĂN NUÔI: 10 người

 a. Yêu cầu:

      -   Nam: Độ tuổi: 25-35 tuổi

      -   Tốt nghiệp Trung cấp thủy sản trở lên.

      -  Trung cấp, Đại học Nông nghiệp-...